Gdzie trafiaja pieniądze

Środki przekazane przez markę DERMIKA na konto Fundacji leczenia Oparzeń trafią m.in. do Kliniki Chirurgii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W ciągu roku w Klinice leczonych jest blisko 3000 dzieci i wykonywanych jest 1800 operacji. Profil Kliniki jest bardzo szeroki – leczone są noworodki i dzieci z wadami rozwojowymi, chorobami chirurgicznymi i urazami dotyczącymi praktycznie wszystkich układów i narządów. Coraz więcej operacji wykonywanych jest metodami małoinwazyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Klinika pełni całodobowy ostry dyżur chirurgiczny przyjmując pacjentów z chorobami i urazami wymagającymi leczenia chirurgicznego z terenu całego województwa śląskiego. Wśród pacjentów przyjmowanych w ramach ostrego dyżuru istotną grupę stanowią dzieci oparzone. Klinika jest jedynym ośrodkiem w województwie śląskim leczącym ciężkie oparzenia u dzieci – wymagające pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii oraz licznych procedur operacyjnych. Nowoczesne leczenie oparzeń wymaga olbrzymich nakładów finansowych związanych z zakupem sprzętu oraz opatrunków i środków medycznych, na które Klinika nie zawsze może sobie pozwolić. Udzielenie Klinice wsparcia finansowego przez Fundację Leczenia Oparzeń pozwoli na zoptymalizowanie opieki nad dziećmi z ciężkimi oparzeniami i polepszenie efektów leczenia.